Apmācība projektu vadībā, aicinām piedalīties.

Daugavpils novada uzņēmēju padome sadarbojoties ar Rēzeknes uzņēmēju biedrību (vadošais partneris) piedāvā vērtīgas apmācības, kuru rezultātā dalībnieki iegūs sertifikātu PROJEKTU VADĪBĀ, kas papildus priekšrocības pretendējot uz ES atbalstu dažādos fondos. Apmācības ir bez maksas ar iepriekšējo pieteikšanos.

 Apmācību semināra PROJEKTU VADĪBĀ
„Projekta menedžments. Līderība un komandas darbs. Projekta dalībnieku prasmju un iemaņu attīstīšana”
PROGRAMMA
Daugavpils novadā, 2012. gada 8,9 jūlijā no plkst. 9.00 lidz 17.00
Viesu nams “Pie vecā kalēja”, Daugavpils novads , Laucesas ciemats

1. diena:

  • Projekta vadītājs un komandas līderis. Līderības stili: analītiķis, prasīgais, atbalstītājs. Komandas veidošana un attīstības stadijas.
  • Komandas motivācija un attīstības iespējas. Uzņēmuma, komandas un darbinieku individuālo mērķu saskaņošana.
  • Darbs projektu grupās. Kopīgā problēmu risināšana komandā. Sapulču vadīšana – sagatavošanās, fokusēšanās uz mērķa, tendence izvairīties no lēmuma un tās pārvarēšana.

2. diena:

  • Komandas prasme mācīties un attīstīties. Mācīšanās cikls. Mācīšanās stili.
  • Komandas darbības stils un tā pilnveidošana
  • Informācijas apmaiņas process un komunikācija grupā Komandas lomas.
  • Savstarpējās informēšana un aizvietošana. Pienākumu sadale, savstarpējā informēšana un aizvietošana.
  • Mērķu uzstādīšana, kļūdu un trūkumu analīze, radoša problēmu risināšana. Komandas radošo spēju attīstība

Metodes: lekcijas, praktiski vingrinājumi, radošo spēju attīstības metodes, situāciju analīze un fasilitācija, videoanalīze, testi.

Lektore Irēna Goluba – sociālā psiholoģe, Latvijas psihoterapijas biedrības (LPB) еks-prezidente, LPB supervīzijas komisijas priekšsēdētāja (kopš 2001. gada), geštaltterapeite ar 15-gadīgo stāžu (Parīzes Geštalta skolas un Sankt-Pēterburgas Geštaltterapijas centra sertifikāts), uzkrājusi profesionālo pieredzi semināru un lekciju vadītājas darbā un organizāciju konsultēšanā organizācijas psiholoģijas un biznesa vadības jautājumos. Vada seminārus un veido speciālas semināru programmas pārdošanā un klientu apkalpošanā, attiecību menedžmentā, pārrunu vadīšanā, efektīvas komandas veidošanā, stresa un laika menedžmentā. Vadījusi treniņu programmas un organizācijas attīstības programmas uzņēmumos Lattelekom, VP Market, Rīgas pilsētas attistības departamentā, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūrā, Latvijas Valsts Meži VAS, Viva Color, Remeks Serviss, LDZ Infrastruktūras Pārvaldes, Valsts Obligātās Veselības Apdrošināšanas Aģentūras, Parekss Bankas un Rietumu Bankas darbiniekiem, Shell Latvija SIA un citu uzņēmumu darbiniekiem.

Projekta vadītāja Skaidrīte Baltace
Mob.tel. 29444334, skaidrite.baltace@rezekne.lv
Projekta partneri: „Daugavpils novada uzņēmēju padome”
Mob.tel. 20217107, aldis.cimska@dnd.lv

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn