Biedrības valdes maiņa

2016. gada 1. aprīlī mūsu biedrības “Daugavpils novada uzņēmēju padome” kopsapulcē tika lemts par biedrības valdes maiņu un jaunu biedru uzņemšanu.

Valdes priekšsēdētājs Jāzeps Jušķevičs paziņoja par savu atteikšanos no valdes priekšsēdētāja amata un par jauno valdes priekšsēdētāju ierosināja iecelt Inesi Jakobsoni.

Biedrības valdes loceklis guntis Jurāns atteicās no valdes locekļa statusa. Viņa vietā par valdes locekli un arī valdes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēja Guntaru vingri.

Mūsu biedrībai pievienojās 5 jauni biedri: Guntars Vingris, Jāzeps Krukovskis, Inese Bērziņa, Rita Artiševska un Gunta Some.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn