Izmaiņas biedrības valdē

2017. gada 2. februārī Inese Jakobsone deva piekrišanu kļūt par biedrības “Daugavpils novada uzņēmēju padome” valdes priekšsēdētāju. Līdz šim valdes priekšsēdētāja amatu turpināja pildīt Jāzeps Jušķevičs. Tāpat piekrišanu būt par valdes locekli un valdes priekšsēdētājas vietnieku deva arī Guntars Vingris. Biedrības valdes sapulcē tika lemts arī par biedrības juridiskās adreses maiņu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn