Lēmums par piedalīšanos projektu konkursā LEADER programmā

2016. gada 24. maijā biedrības kopsapulcē tika lemts par piedalīšanos projektu konkursā.

Sapulcē biedrība lēma īstenot projektu ar nosaukumu “Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde”, par kopējo summu 29.717,86 eiro.  Piedalotie Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  LEADER programmā atklātā projektu iesniegumu konkursā  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektā.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn