PAR MUMS


Biedrības pamatmērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils novadā, uzlabot uzņēmējdarbības vidi reģionā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, kā arī vietējiem uzņēmējiem savā starpā.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


 • Vietējo produktu noieta nodrošināšanas pakalpojumu izveide un popularizēšana, to kvalitātes uzlabošanai;
 • Interaktīvo mājas lapu izveide vietējo produktu grupām;
 • Produktu marketinga aktivitātes;
 • Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos;
 • Vērtības pievienošana vietējiem produktiem;
 • Tirgus pieejamības veicināšana;
 • Lauku ekonomikas dažādošana;
 • Pilsoniskas sabiedrības veidošanas veicināšana;
 • Dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana, tradīciju saglabāšana un pilnveidošana;
 • Uzņēmējdarbības inovācijas, uzņēmējdarbības dažādošana un attīstība;
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


 • Sabiedriskās aktivitātes tirgus veicināšanai vietējam produktam;
 • Tūrisma pakalpojumu dažādošana;
 • Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība (arī zivsaimniecības);
 • Multimediju produkcijas, kas tieši vai netieši palīdz uzņēmējdarbības veicināšanas procesam izgatavošana un izplatīšana;
 • Optimālo iedzīvotāju pašrealizācijas ceļu piedāvāšana (ieskaitot izglītību, profesionālo orientāciju un ekonomisko darbību);
 • Pozitīvas un konstruktīvas vides veicināšana informācijas sabiedrības veidošanai;
 • Biedru interešu pārstāvniecība;
 • Sadarbības partneru piesaistīšana;
 • Citas aktivitātes saskaņā ar pamatmērķi.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PARTNERI

 

logo dnd           logo3

 

logo kaimini

 

Logo zivs