BEZMAKSAS SEMINĀRS

Kūdra ir minēta vairākos Latvijas nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos, bet nekur nav sistemātisks un izvērsts tās pielietojums: “Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020” nodaļā “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana” uzsver vietējo energoresursu izmantošanu, “Latvija 2030 – ilgtspējīgas attīstības stratēģija” piemin kūdru kā šobrīd neizmantotu potenciālu enerģētikā, “Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai” nosaka veicināt kūdras ieguvi enerģijas ražošanai. Ņemot vērā šī brīža politisko situāciju ar Krieviju, kā arī Eiropas Komisijas centienus panākt lielāku dalībvalstu enerģētisko neatkarību, Latvijas Kūdras ražotāju asociācija izteica savu piedāvājumu pakāpeniski palīdzēt aizstāt daļu importētos energoresursus. Tā 2014.gada 17.jūnijā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē vienbalsīgi atbalstīja jautājumu “Par kūdras izmantošanu siltuma ražošanai Latvijā”.

Semināra darba kārtība:

1. “Kūdra – tās īpašības un izmantošanas iespējas enerģētikā” Ilze Ozola Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas izpilddirektore.

2. “Kūdras piegāde un cenas Latgales reģionā” Pēteris Romanovskis SIA “Līvānu kūdras fabrika” valdes loceklis.

3. “Ar kūdras izmantošanu saistītie tehnoloģiskie risinājumi. Kūdras dedzināšanas pieredze Somijā.” Ivars Liepiņš AS “Komforts” valdes loceklis.

Lūgums par savu dalību seminārā paziņot uz e-pasta adresi: laila.kalnina@metaadvisory.lv

UZMANĪBU! Seminārs pārcelts no 2014. gada 14. augusta uz septembri. Precīzs datums, laiks un vieta tiks paziņoti vēlāk. Ja vēlaties sazināties ātrāk par kurināšanas tehnoloģiskajām iespējām – inženieris un valdes loceklis Ivars Liepiņš no AS “Komforts” labprāt ar Jums sazināsies un nepieciešamības gadījumā arī tiksies.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn