Skolēnu mācību firmu seminārs Vabolē

2014. gada 17.septembrī Vaboles vidusskolā norisināsies seminārs jauniešiem par uzņēmējdarbību. Aicinām piedalīties uzņēmējus, kam ir interese par šo pasākumu. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz jazeps.krukovskis@dnd.lv

Junior Achievement- Young Enterprise Latvija

„Jauno uzņēmēju skola 2014”

Reģionālo ievadsemināru cikla „Jauno uzņēmēju skola” mērķis:

Sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam piemīt izaugsmes potenciāls.

Uzdevumi:

1.Sniegt informāciju un praktisko pieredzi skolēniem par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, darbojoties JA-YE Latvija programmās: uzņēmējdarbībā, finanšu pratībā un karjeras izglītībā.

2.Informēt skolotājus kā ietekmēt un motivēt jauniešu karjeras izvēli, pievēršot sabiedrības uzmanību Skolēnu mācību uzņēmumiem kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.

 

PROGRAMMA – SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM

Daugavpils novads, Vaboles vidusskola, Vabole, Vaboles pagasts

Laiks

 

Tēma

 

 

Lektors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-10:15

 

Reģistrācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15-10:20

 

JA – YE Latvija pārstāvja uzruna un video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:20-10:35

 

Uzņēmējdarbības vide reģionā

 

 

Pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:35-10:55

 

Uzņēmējdarbības nozīme ilgtspējīgā reģiona attīstībā

 

 

Augstkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:55-11:00

 

5min pārtraukums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-YE Latvija programmas piedāvājums:

 

 

 

 

 

11:00-11:30

 

  • Skolēnu mācību uzņēmumu programmas sniegtās

 

 

JA-YE Latvija

 

 

iespējās jauniešu uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attīstīšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-11:50

 

Uzņēmējspēju nozīme mūsdienu darba tirgū

 

 

Augstkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:50-11:55

 

5min pārtraukums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:55-12:10

 

JA-YE labāko SMU idejas

 

 

JA-YE Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:10-12:25

 

SMU pieredzes stāsts

 

 

Vietējais SMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:25-12:40

 

Kā ideju pārvērst biznesā?

 

 

Uzņēmēja veiksmes stāsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:40-13:10

 

Socializēšanās kafijas pauzē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošās darbnīcas (dalībnieki tiks sadalīti grupās)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:15-14:00

 

RBS radošā ideju darbnīca

 

Skolotāju darba grupa

 

 

 

 

 

 

 

14:05-14:50

 

Biznesa simulācijas spēle TITAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:50-15:00

 

Noslēgums

 

 

JA-YE Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminārs tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn